Välkommen till Assyriska Riksförbundet

Vi samlar över åttatusen medlemmar fördelade över 28 föreningar runtom i landet. Vårt uppdrag är att företräda våra medlemmars intressen på nationell och internationell nivå, samordna större aktiviteter, upplysa Sverige om det assyriska folket och skapa förutsättningar för assyrisk kultur och identitet i Sverige. 

 

Aktuellt från Assyriska Riksförbundet i Sverige

Senaste bilderna