Välkommen till Assyriska Riksförbundet

Vi är en paraply-organisation som samlar närmare tiotusen medlemmar fördelade över 30 organisationer runtom i landet. Vårt uppdrag är att företräda våra medlemmars intressen på nationell och internationell nivå, samordna större aktiviteter, upplysa om det assyriska folket och främja assyrisk kultur och identitet i Sverige. 

 

Aktuellt från Assyriska Riksförbundet i Sverige

Senaste bilderna