De första assyrierna anlände till Sverige som kvotflyktingar från krigets Libanon. April 1967 landade ett plan med 200 assyrier från Beirut. Tio år senare hade antalet assyrier ökat markant. Sverige behövde arbetskraft och assyrierna sökte sig bort från krig och förtryck i Assyrien som sedan första världskriget är ett land uppdelat mellan staterna Turkiet, Syrien, Irak och Iran.

 

I Sverige fann assyrierna ett tryggt och välkomnande land. I Mellanöstern förtrycktes assyrierna och i exempelvis Irak förnekades den assyriska identiteten av staten. Paradoxalt nog kunde assyrierna vara sig själva i Sverige, ett land långt ifrån det ockuperade Assyrien, mycket mer än i sitt ursprungsområde. 

 

Antalet assyrier växte, inte minst i Södertälje som genom Scanias fabrik hade stort behov av arbetskraft. Redan under de allra första åren i Sverige började assyrierna bilda föreningar. Förbjudna sånger sjöngs, förbjudna danser lärdes ut och den assyriska flaggan dammades av och kunde vaja under exempelvis de sommarläger för barn och ungdomar som började anordnas.

 

En av grupperna
som anpassat sig bäst

 

 

År 1977 togs steget att samla de olika assyriska föreningarna under en paraply-organisation - Assyriska riksförbundet. Under förbundets snart fyrtio-åriga existens har mycket ideellt arbete utförts och många fantastiska verksamheter sett dagens ljus. Föreningslivet blev en utmärkt integrationsaccelerator för många assyrier. Genom engagemanget i föreningar och förbundet fick många lära sig skriva protokoll, hålla möten, samarbeta både med varandra och med svenskar och svenska organisatoner för att på så sätt få en bra start på det nya livet i Sverige. 

 

Idag fortsätter andra, tredje och snart fjärde generationen svensk-assyrier att engagera sig i föreningslivet. Riksförbundet fortsätter vara en central organisation för gruppen vars utmaning numera ligger mer i att främja och bevara assyrisk kultur och identitet i ett mångkulturellt Sverige snarare än att arbeta med integration. Assyrierna är nämligen en av de grupper i landet som anspassat sig bäst. Många är idag aktiva medborgare och stolta svenskar. Svensk-assyrierna har utmärkt sig inom idrottslivet med flera framgångsrika fotbollsklubbar, inom entreprenörsskap och företagande samt i det politiska livet.

 

Sveriges assyrier har vandrat en lång väg, både bildligt och fysiskt. Den fantastiska resan fortsätter -

så se till att hänga med!

 

Det började 1967...

Sommarläger 6-20 juli 1981 på Fröjelgården på Gotland. Lekar, dans och annat skoj på schemat. 

Sommarfestival den 19 augusti 1980 i Stockholm. 

Assyriska nyåret Akitu firades 12 april 1980 i Tumba med sång och dans. 

Assyrier manifesterar vid Mynttorget i Stockholm för amnesty åt flyktingar 12 augusti 1978.

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
Besöksadress

Hantverksvägen 2, Södertälje

 

Postadress

Box 180, 151 22 Södertälje

 

+46 (0) 8 550 166 83

 

 

kansli@assyriskariksforbundet.se 

© 2019 Assyriska riksförbundet