Weekend kurs Allap
Lördag 27 nov - Sthlm

Weekend kurs Allap
27 november 2021 Stockholm

En heldagskurs för dig mellan 18-35 år där du får bekanta dig med andra deltagare för att gemensamt utforska assyrisk historia, kultur och identitet. Kursen äger rum i ljusa o trevliga lokaler på Södermalm mellan kl: 12:00-18:00 för att därefter avslutas med en gemensam middag på restaurang.

Allap är vår grundläggande kurs och ges på svenska. Efter Allap har du möjlighet att längre fram gå fördjupningskursen Bet för att bygga på dina kunskaper.

Datum
Lördag 27 november 2021

Åldrar
För dig mellan 18-35 år

Plats
Södermalm, Stockholm

Kostnad
250 kronor per deltagare

Innehåll

Dagen är indelad i tre pass med fikapauser emellan och börjar med en gemensam presentation och avstämning kring förväntningar på dagen. I slutet av dagen utvärderar vi gemensamt hur kursen har varit.

Pass 1
Under det första passet fokuserar vi på den assyriska identitetens uppkomst, dess olika dåtida uttryck och tidiga förvandling enligt tillgängliga historiska och arkeologiska källor.

Pass 2
Det andra passet ägnar vi åt att identifiera och hitta exempel på de dynamiska krafter och företeelser som kom att forma den post-imperiala assyriska identiteten fram till den tidiga kristna eran.

Pass 3
Under det sista passet spinner vi vidare på de röda trådar vi har identifierat och låter dem leda oss fram till tröskeln till den moderna assyriska historien i början av förra sekelskiftet.

Deltagaravgift

Deltagaravgift
Deltagaravgiften är 250 kronor per deltagare för både medlemmar och icke-medlemmar.

Vad som ingår i deltagaravgiften
I kostnaden ingår; kursmaterial samt fika samt middag på restaurang. Obs! Deltagare står själva för transportkostnader och eventuella övernattningskostnader.

Betalning av deltagaravgiften ska betalas inom en vecka från att anmälan är inskickad. Försenas eller uteblir betalning har vi rätt att makulera anmälan och överlåta platsen till någon annan.

Transport

Deltagarna står för resa till och från kursen.

Anmälan

Anmälan är bindande och kan inte avbokas. Ett automatiskt genererat mail skickas som bekräftelse på inkommen anmälan.

Avbokningsregler

Vi erbjuder ingen återbetalning av deltagaravgiften om ni önskar avboka.

Övernattning

Deltagare från andra orter står själva för övernattning.

Övriga villkor

Sjukdom/förhinder

Deltagaravgiften återbetalas inte vid sjukdom eller förhinder.

Inställd kurs

I händelse av att kursen måste ställas in betalas hela deltagaravgiften tillbaka. I första hand erbjuds dock deltagaren att byta till annan kurs.

Medgivande till medverkan på bild, film och övrig media

Deltagaren ger genom anmälan sitt medgivande till att deltagaren får medverka på bild, film och övrig media. Vi har rätt att utan begränsningar, t.ex. på Internet och i marknadsföringssyfte, använda stillbilder, filmklipp, ljudklipp etc. där deltagaren medverkar i vår fortsatta verksamhet.

Personuppgifter

Deltagaren ger genom anmälan till kursen sitt medgivande till att deltagarens person- och kontaktuppgifter sparas i vårt deltagarregister. Registret innehåller de uppgifter som deltagaren själv har lämnat. Registret används till att administrera och planera vår verksamhet, t.ex. pågående eller nya events.