Ombudsanmälan

Här kan anslutna organisationer anmäla sina ombud till riksombudsmötet 2017. Anmälan är öppen från 20 februari till 5 mars. 

Antal ombud varje organisation har rätt till regleras i förbundets stadgar. För medlemsföreningar bygger antalet ombud på antal redovisade betalande medlemmar för föregående år. För de två sidoorganisationerna AUF och AKF gäller två ombud vardera. För distriktsorganisationer gäller ett ombud var och för intresseföreningar ett ombud var om föreningen betalat medlemsavgiften till ARS. 

Medlemsföreningar som inte lämnat in underlag som styrker antalet betalande medlemmar tillldelas endast ett ombud. 

 

Om du anser att din organisation har fått för många eller för få ombud ska du ta kontakt med förbundskansliet. 
 

OBS! endast anmälda och godkända ombud får närvara under ROM. Inhyrda ordningsvakter kommer att kontrollera att endast behöriga får tillträde. 

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
Besöksadress

Hantverksvägen 2, Södertälje

 

Postadress

Box 180, 151 22 Södertälje

 

+46 (0) 8 550 166 83

 

 

kansli@assyriskariksforbundet.se 

© 2019 Assyriska riksförbundet