Projekt

Här kan du läsa om pågående och avslutade projekt som riksförbundet genomfört.

Förstudie segregation

Delegationen Mot Segregation, Delmos, beviljade medel för en förstudie som Assyriska riksförbundet genomförde november 2018 - januari 2019. Syftet var att undersöka och kartlägga segregationen i Södertälje och presentera förslag på framtida insatser mot segregation. Regeringen beslutade att lägga ner myndigheten under 2019 varför ingen fortsättning var aktuell för projektet. 

Projektet Funka Utan Skam

Under 2015 beviljades riksförbundet ett tvåårigt projekt av Allmänna Arvsfonden för att arbeta med personer med utländsk bakgrund som har funktionsnedsättning. Projektet genomfördes i samarbete med förbundet DHR och Neuroförbundet. Funktionsnedsättningsråden i Södertälje kommun och Jönköpings kommun var knutna till projektet som avslutades 2018. 

Khabour River Project

Under 2015 sökte vi och blev beviljade medel för ett biståndsprojekt i syriska Assyrien. Projektet fokuserar på Khabour i nordöstra Syrien där många assyrier finns och där skadegörelsen på grund av kriget har varit stor. Projektet syftar till att ge människorna verktyg och medel för att få tillbaka tron på framtiden.

Utställning om assyriska folkmordet

Inför 100-årsminnet av assyriska folkmordet år 2015 producerade Assyriska riksförbundet nitton informativa planscher om Seyfo. Planscherna har använts i flera utställningar runtom i landet sedan dess. Kontakta förbundskansliet vid intresse. 

Dokumentärfilm om Seyfo

Under 2014 inledde förbundet arbetet med att producera en dokumentärfilm om folkmordet 1915. Filmen hade premiär under maj 2015 i Södertälje. år 2015 markerade 100-årsminnet av folkmordet som ägde rum i dåvarande Ottomanska riket. Dokumentären har översatts till tyska, franska, engelska och arabiska och har visats i flera länder.

Digitalisering av kulturarv

Mellan 2006-2008 bedrev riksförbundet ett digitaliseringsprojekt med finansiering av Kulturrådet. Projektet syftade till att digitalisera svensk-assyriernas kulturarv i Sverige och göra det tillgängligt via webben.

Frivillig återvandring

Under 2010 beviljades Assyriska riksförbundet medel av migrationsverket för en förstudie om frivillig återvandring av assyrier till irakiska Assyrien. Förstudien gav möjlighet till kartläggning av förutsättningarna och utmaningarna kopplade för en frivillig återvandring.

Please reload

MENY

 

Om oss

Verksamhet

Medlem

Press

Kontakt

KONTAKT

 

+46 (0) 8 550 166 83

kansli@assyriskariksforbundet.se 

Besöksadress

Hantverksvägen 2, Södertälje

 

Postadress

Box 180, 151 22 Södertälje

© 2021 Assyriska riksförbundet

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean