Struktur & styrdokument

Assyriska riksförbundet är en demokratiskt uppbyggd organisation där medlemmarna bestämmer vad organisationen ska göra.

Struktur

Årsmötet som hålls årligen är högsta beslutande organ. Under årsmötet väljs styrelse, valberedning och revisorer. Årsmötet fastställer och godkänner en tvåårig verksamhetplan. Styrelsen har till uppgift att förverkliga verksamhetsplanen, ta ansvar för personalen och utse arbetsgrupper för olika projekt.

Styrdokument

Assyriska riksförbundets styrdokument utgörs av stadgarna. Klicka på symbolen för att ladda ner stadgarna i PDF-format.

Stadgar
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
Besöksadress

Hantverksvägen 2, Södertälje

 

Postadress

Box 180, 151 22 Södertälje

 

+46 (0) 8 550 166 83

 

 

kansli@assyriskariksforbundet.se 

© 2019 Assyriska riksförbundet