Våra verksamhetsområden

Medlemstidning

Vår medlemstidning Hujådå finns på webben och har getts ut utan avbrott sedan 1978. Fram till 2006 var Hujådå en papperstidsskrift och övergick då till webben. Sedan 2015 finns åter en pappersupplaga med fyra nummer per år för alla medlemmar. Medlemstidningen har till uppgift att bevaka frågor och ämnen som berör riksförbundets verksamhet och den assyriska folkgruppen. 

Förlag

Förbundet ger ut böcker på olika språk som främst berör assyrisk kultur och historia. Förlagsverksamheten bedrivs under namnet Tigris Press, tidigare Ashurbanipals bokförlag. Böckerna ges ut i mindre upplagor och är många gånger inte kommersiellt gångbara. Förlagsverksamheten syftar till att främja assyrisk kultur och öka kännedomen om folkgruppen och dess bakgrund. 

Opinionsbildning

Genom att medverka i media, sammanställa information och träffa beslutsfattare arbetar riksförbundet för att driva frågor som våra medlemmar anser är viktiga. Bland dessa finns frågan om folkmordet Seyfo och politiskt stöd till våra landsmän som lever kvar i Assyrien men även frågor som berör på hemmaplan i Sverige såsom etablering av nyanlända och arbetet mot rasism och diskriminering.

Events

Riksförbundet anordnar och koordinerar större assyriska events i Sverige. Till exempel är Riksförbundet huvudansvarigt för det årliga firandet av det assyriska nyåret Akitu som äger rum den första april varje år. Vi samarrrangerar även en del events med våra lokala föreningar såsom en årlig kulturafton i februari där litteraturen får stå i fokus.

Projekt

Vi har genom åren drivit flera framgångsrika projekt som finansierats helt eller delvis av olika organisationer. Vårt senaste stora projekt gällde digitaliseringen av svensk-assyriernas kulturarv, ett två-årigt projekt som finansierades av Kulturrådet. Ett annat är ett biståndsprojekt vi genomför i Syrien med medel från Forum Syd. En stor del av vårt arbete sker i projektform och engagerar många medlemmar.

Medlemsutveckling

Riksförbundet har en löpande verksamhet som syftar till att stödja och utveckla organisationer som är anslutna till sig. Stödet består både av direkt ekonomiskt stöd för aktiviteter såsom sommarläger för barn och ungdomar, men även administrativt stöd som hjälper den enskilda organisationen att utveckla och stärka sin verksamhet genom olika administrativa verktyg och utbildningar. 

Webshop

Vi äger och driver webshopen tigrispress.com, tidigare assyriskabutiken.se. Webshopen har ett brett utbud av böcker, musik och andra produkter med anknytning till folkgruppen. Intäkterna från webshopen återinvesteras för utgivning av nya böcker och produkter. Genom webshopen tillgängliggör förbundet assyrisk kultur i Sverige och utomlands. 

 

Samarbeten

Riksförbundet är sedan länge medlem i Samarbetsorganet för Etniska Organisationer i Sverige (SIOS), Svenska FN-Förbundet och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Vi har även ett väletablerat samarbete med Armeniska Riksförbundet i Sverige och Pontiska föreningen med fokus på frågan om folkmorden 1915. I utlandet har vi samarbete med andra Assyriska riksförbund.

Please reload

MENY

 

Om oss

Verksamhet

Medlem

Press

Kontakt

KONTAKT

 

+46 (0) 8 550 166 83

kansli@assyriskariksforbundet.se 

Besöksadress

Hantverksvägen 2, Södertälje

 

Postadress

Box 180, 151 22 Södertälje

© 2021 Assyriska riksförbundet

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean