Under extra ROM 2016 godkändes ett viktigt tillägg till förbundets stadgar gällande verksamhetsplanen. 

Från och med nu ska en verksamhetsplan för de två kommande årens verksamhet antas under ROM. Verksamhetsplanen ska tas fram i en öppen och transparent process där alla medlemsorganisationer och enskilda medlemmar ska ha möjlighet att påverka dess utformning.

VERKSAMHETSPLAN

Anmäl dig för att delta i arbetet för att ta fram kommande verksamhetsplan. Fyll i nedanstående formulär: 

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN 2017-2018

 Sä här står det i stadgan om verksamhetsplanen:
 

§19 VERKSAMHETSPLAN

19.1 En tvåårig verksamhetsplan antas under ordinarie ROM som        

        förbundsstyrelsen har till uppgift att förverkliga efter bästa förmåga. 

19.2 Verksamhetsplanen tas fram i god tid före ROM med hjälp av arbetsgrupper

        till vilka samtliga medlemmar ska vara välkomna att delta. Arbetsgruppernas

        arbete leds av förbundsstyrelsen. 

19.3 Verksamhetsplanen ska innehålla mål som förbundsstyrelsen har att uppfylla

        efter bästa förmåga inom den kommande mandatperioden och vara

        uppdelad i lämpliga delar såsom mål för organisationsutveckling, mål för

        intressearbete och mål för verksamheten i allmänhet. 

19.4 Verksamhetsplanen som arbetsts fram ska sändas till

        medlemsorganisationerna tillsammans med övriga handlingar inför ROM. 

MENY

 

Om oss

Verksamhet

Medlem

Press

Kontakt

KONTAKT

 

+46 (0) 8 550 166 83

kansli@assyriskariksforbundet.se 

Besöksadress

Hantverksvägen 2, Södertälje

 

Postadress

Box 180, 151 22 Södertälje

© 2021 Assyriska riksförbundet

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean