ܒܫܝܢܐ ܐܒܟ ܠܘ ܚܘܝܕܐ
ܐܫܘܪܝܐ ܕܘ ܣܘܝܕ


För ett blomstrande communityVi är en idéburen organisation som drivs av en
övertygelse om att community är allt. Genom medlemmarnas engagemang
skapar vi en varm och levande gemenskap präglad av kultur och glädje.

Vår röst behövs!

Mitt engagemang i Assyriska Riksförbundet bottnar i övertygelsen om att vi behöver slå vakt om den assyriska kulturen som hotas av utrotning i dess ursprungsområde. Det gör vi bäst genom att organisera oss. Välkommen att ansluta till gemenskapen och en god sak.

Maha Chamoun, Förbundsordförande.Följ vårt arbete och aktuella satsningarVälkommen till
vår gemenskap!