Historia

Från förtryck till friheten i Sverige


De första assyrierna anlände till Sverige som kvotflyktingar från krigets Libanon. I april 1967 landade ett plan med 200 assyrier från Beirut, vilket blev startskottet för vårt växande community och riksförbund.

Tio år efter att de första assyrierna hade kommit till Sverige hade gruppen växt med flera tusen individer. Sverige behövde arbetskraft och assyrierna sökte sig bort från krig och förtryck i Assyrien som sedan första världskriget är ett land uppdelat mellan staterna Turkiet, Syrien, Irak och Iran.

I Sverige fann assyrierna ett tryggt och välkomnande land. I Mellanöstern förtrycktes assyrierna och i exempelvis Irak förnekades den assyriska identiteten av staten. Paradoxalt nog kunde assyrierna vara sig själva i det avlägsna Sverige mycket mer än i sitt ursprungsområde.

Antalet assyrier fortsatte att växa, inte minst i Södertälje som genom Scanias fabrik hade stort behov av arbetskraft. Redan under de allra första åren i Sverige började assyrierna bilda föreningar. Förbjudna sånger sjöngs, urgamla danser lärdes ut och den assyriska flaggan dammades av och kunde vaja under sommarlägren för barn och ungdomar som anordnades.

Assyriska flyktingar demonstrerar för asyl vid Mynttorget i Stockholm 1978. Foto: Assyriska Riksförbundets arkiv."En av de mest välintegrerade grupperna"

Förbundet bildas


År 1977 togs steget att samla de olika assyriska föreningarna under en paraply-organisation - Assyriska föreningarnas riksförbund. Under förbundets existens över mer än fyra decennier har mycket ideellt arbete utförts och många fantastiska verksamheter sett dagens ljus. Föreningslivet blev en utmärkt integrationsaccelerator för många assyrier. Genom engagemanget i föreningar och förbundet fick många personlig utveckling och kunskap."Föreningslivet blev
en integrations-
accelerator"

Förbundsstyrelsen i sammanträde 1979. Foto: Assyriska Riksförbundets arkiv.

Idag fortsätter andra, tredje och snart fjärde generationen svensk-assyrier att engagera sig i föreningslivet. Riksförbundet fortsätter vara en central organisation för gruppen vars utmaning numera ligger mer i att främja och bevara assyrisk kultur och identitet i ett mångkulturellt Sverige snarare än att arbeta för integration. Assyrierna är nämligen en av de grupper i landet som har varit bäst på att integrera sig. De flesta är väletablerade medborgare och stolta svenskar som har lyckats väl med att anamma det svenska. Svensk-assyrierna har utmärkt sig inom idrottslivet med flera framgångsrika fotbollsklubbar, inom entreprenörsskap och företagande samt i det politiska livet.

Sveriges assyrier har vandrat en lång väg, både bildligt och fysiskt.