Organisation

Assyriska riksförbundet är en demokratiskt uppbyggd organisation där medlemmarna styr verksamhetens inriktning och väljer ledning. Vårt högsta beslutande organ är Riksombudsmötet.