Verksamhet

Vår verksamhet är fokuserad på nedanstående verksamhetsområden.

Medlemsutveckling

Vi har en löpande verksamhet som syftar till att stödja och utveckla medlemsorganisationerna. Stödet består både av direkt ekonomiskt stöd för aktiviteter såsom sommarläger för barn och ungdomar, men även administrativt stöd som hjälper den enskilda organisationen att utveckla och stärka sin verksamhet genom olika administrativa verktyg, utbildningar eller punktinsatser. Läs mer

Opinionsbildning

Genom att medverka i media, sammanställa information och träffa beslutsfattare arbetar vi för att driva frågor som våra medlemmar anser är viktiga. Bland dessa finns frågan om Assyriska folkmordet 1915 och politiskt stöd till våra landsmän som lever kvar i Assyrien men även frågor som berör på hemmaplan i Sverige såsom etablering av nyanlända och arbetet mot rasism och diskriminering, tvåspråkighet med flera.

Administrationsstöd

En stor del av vår operativa verksamhet upptas av löpande administrationsstöd till våra medlemsorganisationer. Vi sköter ett centralt medlemssystem, hantering av medlemsavgifter, arkivering och annat behovsanpassat stöd till våra föreningar. Centraliseringen avlastar våra medlemsorganisationer så att de kan fokusera mer på sina aktiviteter.

Events

Vi anordnar och koordinerar större assyriska events i Sverige tillsammans med våra medlemsorganisationer. Till exempel är Riksförbundet huvudansvarigt för det årliga firandet av det assyriska nyåret Akitu som äger rum den första april varje år. Vi samarrrangerar även en del events med våra lokala föreningar såsom en årlig kulturafton i februari där litteraturen får stå i fokus under namnet Assyriska Upplysarnas Dag.

Projekt

Vi har genom åren drivit flera framgångsrika projekt som finansierats helt eller delvis av olika organ. En stor del av vårt arbete sker i projektform och engagerar många medlemmar. Läs mer