Kontakt

Välkommen att kontakta oss!Vårt kansli har telefontid helgfria vardagar Kl: 09:00 - 15:00

E
-post: kansli(@)assyriskariksforbundet.se


Telefon: 08 550 166 83

Org.nr: 802007-5266

Bankgiro: 5353-5266

Besöksadress Hantverksvägen 2, 1 tr

Postadress: Box 180, 151 22 Södertälje