Bli medlemsförening

Många fördelar med medlemskap hos oss

Vi välkomnar föreningar som ställer upp på vårt ändamål och uppfyller våra villkor. Det finns en rad fördelar för er förening med ett medlemskap i Assyriska Riksförbundet:

 • Professionellt medlemssystem med egen inloggning och flera praktiska funktioner

 • Utskick av medlemsavisering till medlemmar och automatisk avprickning via OCR

 • Automatisk uppdatering av medlemmarnas adresser och kontaktuppgifter

 • Kostnadsfria brev-utskick av information eller kallelse till årsmöte till era medlemmar

 • Rådgivning och praktisk hjälp vid projektansökningar

 • Ekonomiskt stöd för vissa aktiviteter, exempelvis för lägerverksamhet

 • Tekniska hjälpmedel för anordnade av digitala årsmöten eller events

 • Arkivering av era verksamhetsrapporter

 • Synliggörande av era aktiviter i våra kanaler i sociala medier

 • Nyhetsbrev med information och tips till er styrelse

 • Utbildning i föreningsteknik för er styrelse och era medlemmar

 • Tillhandahållande av mötesordförande för era årsmöten

 • Grundläggande digital utbildning i styrelseteknik för er styrelse

 • Kostnadsfri hemsida för er förening