Projekt

Här presenterar vi kort några av de projekt vi har genomfört.

Förstudie segregation - 2018

Delegationen Mot Segregation, Delmos, beviljade medel för en förstudie som Assyriska riksförbundet genomförde november 2018 - januari 2019. Syftet var att undersöka och kartlägga segregationen i Södertälje och presentera förslag på framtida insatser mot segregation. Regeringen beslutade att lägga ner myndigheten under 2019 varför ingen fortsättning var aktuell för projektet.

En miljon på en vecka - 2015

I samband med ISIS attack mot assyrierna i Khabour i Syriskockuperade Assyrien lanserade Riksförbundet kampanjen "En miljon på en vecka". Över en miljon kronor samlades in med hjälp av våra medlemmar och skickades till för förnödenheter och humanitär hjälp till de drabbade i både Syrien och Irak. Kampanjen blev en stor succé som rönte medial uppmärksamhet i Sverige.

Projektet Funka Utan Skam - 2015

Under 2015 beviljades riksförbundet ett tvåårigt projekt av Allmänna Arvsfonden för att arbeta med personer med utländsk bakgrund som har funktionsnedsättning. Projektet genomfördes i samarbete med förbundet DHR och Neuroförbundet. Funktionsnedsättningsråden i Södertälje kommun och Jönköpings kommun var knutna till projektet som avslutades 2018.

Khabour River Project - 2015

Under 2015 sökte vi och blev beviljade medel för ett biståndsprojekt i syriska Assyrien. Projektet fokuserar på Khabour i nordöstra Syrien där många assyrier finns och där skadegörelsen på grund av kriget har varit stor. Projektet syftar till att ge människorna verktyg och medel för att få tillbaka tron på framtiden.

Seyfo utställning - 2015

Inför 100-årsminnet av assyriska folkmordet år 2015 producerade Assyriska Riksförbundet nitton informativa planscher om Seyfo. Planscherna har använts i flera utställningar runtom i landet sedan dess.

Dokumentärfilm om Seyfo - 2015

Under 2014 inledde förbundet arbetet med att producera en dokumentärfilm om folkmordet 1915. Filmen hade premiär under maj 2015 i Södertälje. år 2015 markerade 100-årsminnet av folkmordet som ägde rum i dåvarande Ottomanska riket. Dokumentären har översatts till tyska, franska, engelska och arabiska och har visats i flera länder.

Digitalisering av kulturarv - 2006

Mellan 2006-2008 bedrev riksförbundet ett digitaliseringsprojekt - Projektet Access - med finansiering av Kulturrådet. Projektet syftade till att digitalisera svensk-assyriernas kulturarv i Sverige och göra det tillgängligt via webben.

Assyria TV - 2011

Assyriska Riksförbundet etablerade officiellt Assyriska Mediainstitutet (AMI) och tv-kanalen Assyria TV under 2011 tillsammans med AUF och AKF. Projektet blev ett av förbundets mest framgångsrika. Både AMI och Assyria TV har knoppats av från förbundet sedan dess och bedriver en framgångsrik och självständig media-verksamhet.

Frivillig återvandring - 2010

Under 2010 beviljades Assyriska riksförbundet medel av migrationsverket för en förstudie om frivillig återvandring av assyrier till irakiska Assyrien. Förstudien gav möjlighet till kartläggning av förutsättningarna och utmaningarna kopplade för en frivillig återvandring.